Nemokamas akumuliatorių surinkimas ir atliekų tvarkymas

NEMOKAMAS AKUMULIATORIŲ IR JŲ ATLIEKŲ SURINKIMAS

 

Automobilių akumuliatoriai – viena dažniausiai pasitaikančių pavojingų atliekų, kurios turi būti tinkamai surinktos, laikomos nustatytomis sąlygomis ir perdirbamos. Pagal ES reikalavimus švino turintys akumuliatoriai turi būti surenkami ir perdirbami taip, kad būtų galima pakartotinai panaudoti visas medžiagas, sudarančias šias atliekas – šviną, plastikus, sieros rūgštį, stibį ir kitas chemines medžiagas. Švino rūgštiniai akumuliatoriai yra vieni kenksmingiausių, tačiau jie ir labiausiai perdirbami. Tarptautinės baterijų tarybos (Battery Council International) teigimu, net 97 proc. naudotų akumuliatorių perdirbami ir vėl grįžta į automobilių pramonės grandinę. Taip ne tik sumažinama žala sveikatai, bet ir taupomi gamtos ištekliai.


UAB AD Baltic ir partneriai, vadovaudamiesi Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka ir LR atliekų tvarkymo įstatymu, akumuliatorius ir akumuliatorių atliekas priima nemokamai.

UAB AD Baltic naudotų akumuliatorių surinkimo vietos:

 

Vilnius, Ukmergės g. 284
Tel. (8 ~ 5) 243 14 77
Mob. 8 ~ 612 79 129
Vilnius, Kubiliaus g.16
Tel. (8 ~ 5) 273 71 41
Mob. 8 ~ 612 79 136
Vilnius, Švitrigailos g. 16A
Tel. (8 ~ 5) 264 72 71
Mob. 8 ~ 612 79 132
Vilnius, Savanorių pr. 174R
Tel. (8 ~ 5) 265 30 80
Mob. 8 ~ 686 25 307
Kaunas, Europos pr. 69
Tel. (8 ~ 37) 21 01 90
Mob. 8 ~ 619 33 008
Kaunas, Raudondvario pl. 113a
Tel. (8 ~ 37) 31 13 34
Mob. 8 ~ 686 89 556
Kaunas, Taikos pr. 103A
Tel. (8 ~ 37) 40 72 86
Mob. 8 ~ 620 26 835
Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25
Tel. (8 ~ 46) 42 05 92
Mob. 8 ~ 610 37 549
Panevėžys, Beržų g. 38
Tel. (8 ~ 45) 59 67 41
Mob. 8 ~ 616 70 156
Marijampolė, Kauno g. 140
Tel. (8 ~ 343) 71 791
Mob. 8 ~ 698 17 312
Šiauliai, Serbentų g. 100
Tel. (8 ~ 41) 54 05 42
Mob. 8 ~ 612 79 101
Alytus, Santaikos g. 26D
Tel. (8 ~ 315) 40 100
Mob. 8 ~ 687 70 122
Mažeikiai, Gamyklos g. 43a
Mob. 8 ~ 686 89 556
Utena, Metalo g. 3
Mob. 8 ~ 668 69 100

 

 

ATLIEKŲ SURINKIMAS


AD Baltic yra Gamintojų ir importuotojų asociacijos, narys.

 

Gamintojų ir importuotojų asociacija sukūrė precedento Lietuvoje neturinčią gaminių ir pakuočių atliekų surinkimo sistemą, kurios pagrindas – tinkamas ir efektyvus gaminių (alyvų, elektronikos, tepalo, kuro, oro filtrų, amortizatorių, baterijų, akumuliatorių ir kt.) bei pakuočių atliekų surinkimas ir tvarkymas, taip pat šių procesų finansavimas.

 

Įgyvendinant šią sistemą, Gamintojų ir importuotojų asociacijos narių klientams (autoservisams ar produkcijos platintojams, kurių veikloje susidaro atliekų) gerokai atpigo pavojingų ir nepavojingų atliekų pridavimas bei sudaryta galimybė tinkamai atsikratyti savo gaminių ir pakuočių bei kitų atliekų.

 

Daugiau kaip 290 AD Baltic klientų, pasirašiusių trišales atliekų surinkimo sutartis, ženkliai sumažėjo atliekų pridavimo kaštai. Tai sąlygojo UAB Atliekų tvarkymo centro, Gamintojų ir importuotojų asociacijos bei UAB AD Baltic glaudus bendradarbiavimas įgyvendinant Gamintojo ir importuotojo atsakomybės principą.

 

Gamintojų ir importuotojų asociacija kartu su UAB AD Baltic ir kitais nariais kompensuoja UAB Atliekų tvarkymo centro patiriamus atliekų surinkimo kaštus, todėl atliekų turėtojams šių atliekų pridavimas nekainuoja, o už panaudotą alyvą, alyvos ir kitus filtrus bei nebetinkamus naudoti amortizatorius UAB Atliekų tvarkymo centras sumoka. Kitos atliekos surenkamos ypač palankiomis sąlygomis.

 

UAB Atliekų tvarkymo centras visoje Lietuvoje vykdo pavojingų ir nepavojingų atliekų surinkimą, vežimą, saugojimą, rūšiavimą ir perdirbimą. Atliekų tvarkymo paslaugas teikia įmonėms, organizacijoms, gamintojams, importuotojams, savivaldybėms, regioniniams atliekų tvarkymo centrams, gyventojams bei visiems, kurių veiklos metu ar buityje susidaro atliekų.

 

Toks bendradarbiavimas naudingas visoms suinteresuotoms šalims:

 

 • gamintojams ir importuotojams, nes įvykdo nustatytas kasmetines atliekų tvarkymo užduotis,
 • atliekų turėtojams, nes sutaupo lėšų, skirtų atliekoms tvarkyti,
 • atliekų tvarkytojams, nes finansuojama dalis patiriamų atliekų tvarkymo išlaidų,
 • aplinkai ir žmonių sveikatai, nes neteršiant aplinkos tinkamai surenkamos ir sutvarkomos atliekos.

 

UAB Atliekų tvarkymo centras surenka:


 • naudotą alyvą;
 • vidaus degimo variklių tepalo ir kuro filtrų atliekas;
 • vidaus degimo variklių oro įsiurbimo filtrus;
 • automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių atliekas;
 • elektros ir elektroninės įrangos atliekas;
 • naudotus akumuliatorius;
 • nebetinkamas naudoti padangas;
 • juodojo ir spalvotojo metalo laužą;
 • eksploatuoti netinkamas transporto priemones;
 • kitas atliekas.

 

Daugiau informacijos apie UAB Atliekų tvarkymo centro surenkamas atliekas ir sąlygas rasite www.atc1.lt. UAB Atliekų tvarkymo centras – aplinkosaugos reikalavimus atitinkanti bendrovė, turinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos išduotą Pavojingų atliekų tvarkymo licenciją Nr. 000490 ir Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. VR-4.7-V-02-268 bei įtraukta į Atliekas tvarkančių įmonių registrą (ATĮR kodas 113414).

 

 

ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ TVARKYMAS


Elektros ir elektroninėje įrangoje (EEĮ) yra itin pavojingų aplinkai ir žmonių sveikatai medžiagų, kurios netinkamai tvarkant EEĮ atliekas, kelia pavojų aplinkai bei žmonių sveikatai. Patekusios į aplinką iš netinkamai tvarkomų EEĮ atliekų, šios medžiagos gali prasiskverbti į dirvožemį, užteršti gruntinius vandenis, todėl labai svarbu EEĮ atliekas išskirti iš bendro atliekų srauto ir saugiai sutvarkyti.


Nebetinkama naudoti, nereikalinga EEĮ negali būti išmetama kartu su komunalinėmis atliekomis. Ji turi būti surenkami atskirai ir perduodama atliekų tvarkytojams saugiam šių atliekų sutvarkymui. Tokiu būdu yra saugoma aplinka ir tausojami gamtos ištekliai. Šalinant EEĮ atliekas sąvartynuose kartu su komunalinėmis atliekomis pavojingomis medžiagomis teršiama aplinka, netenkama iš jų galimų gauti vertingų antrinių žaliavų.


Ženklinimo simbolis (žr. žemiau) ant EEĮ gaminių nurodo, kad tokių gaminių atliekų surinkimas turi būti vykdomas ATSKIRAI, nemaišant su komunalinėmis (buitinėmis) atliekomis.

EEĮ atliekos - Lietuvoje sparčiai didėjantis atliekų srautas, kuriame didelė dalis medžiagų gali būti naudojamos pakartotinai, perdirbamos ar kitaip naudojamos, o šiose atliekose esančios pavojingos medžiagos turi būti atskiriamos ir tvarkomos aplinkai saugiu būdu.

 

Įmonės ir gyventojai, rūšiuodami EEĮ atliekas bei priduodami nebetinkamą naudoti EEĮ jų surinkimo vietose, gali ženkliai prisidėti prie EEĮ atliekų surinkimo ir perdirbimo didinimo. Labai svarbu, kad netinkama naudoti EEĮ prieš priduodant ją tvarkymui nebūtų ardoma, nes ją ardant aplinka gali būti užteršta žmonių sveikatai pavojingomis medžiagomis.


EEĮ vartotojai privalo senos, sugedusios EEĮ nešalinti kartu su komunalinėmis atliekomis, o priduoti mums arba nuvežti į stacionarias EEĮ surinkimo aikšteles, kurios įrengtos visoje Lietuvoje.


Pirkdami naują EEĮ prekę, vartotojai turi teisę tos pačios paskirties seną prekę priduoti nemokamai prekės pirkimo vietoje. Taigi įsigydami elektros ar elektronikos gaminį mūsų įmonėje, į prekybos vietą galite atnešti tokios pačios rūšies nebetinkamą naudoti gaminį. Jei norite atiduoti netinkamą naudoti EEĮ gaminį, prašome kreiptis į klientus aptarnaujantį personalą, kuris Jums nurodys specialiai šioms atliekoms skirtas talpas. Mūsų įmonė bendradarbiauja su pavojingas atliekas tvarkančia įmone, kuriai reguliariai perduodame surinktas pavojingas atliekas. Galite būti tikri, jog Jūsų atiduotos atliekos bus saugiai ir tinkamai sutvarkytos.


Kviečiame visus vartotojus nebūti abejingais, rūšiuoti įmonėje bei namuose susidarančias atliekas, atsikratyti jomis tinkamai, neteršti aplinkos bei tausoti gamtą!