Automobilių langų ploviklio koncentratas SCREENWASH AD CONC.

Automobilių langų ploviklio koncentratas SCREENWASH AD CONC.

Plovimui įvairiomis eksploatavimo sąlygomis

Dydis: 1 l, 5 l, 20 l, 200 l
Aprašymas: • Koncentruotas ir aromatizuotas citrinos kvapo langų plovimo skystis;
• Skirtas plovimui įvairiomis eksploatavimo sąlygomis;
• Neskiestas užšąla iki -80 laipsnių Celsijaus;
• Gerai pašalina nešvarumus;
• Neskiestas tirpdo ledą;
• Nuvalo vabzdžių liekanas nuo stiklo;
• Neleidžia susidaryti riebalų plėvelei ir prišalti ledui;
• Nedaro jokio poveikio automobilių dažams, guminėms, plastikinėms detalėms;
• Sudėtyje esantys specialūs priedai neskatina korozijos;
• Koncentratą atskiedus vandeniu 1:1, gauto skysčio užšalimo temperatūra -28 laipsniai Celsijaus.

Degus

PAVOJINGA! H225: Labai degūs skystis ir garai. P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti. P233 Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. P501 Turinį arba talpyklą išpilti (išmesti) pagal vietinius reikalavimus.