Žieminis automobilių langų ploviklis SCREENWASH AD -20°C PREMIUM 5L

Žieminis automobilių langų ploviklis SCREENWASH AD -20°C PREMIUM 5L

Ypač geros valomosios savybės ir apsauga nuo apledėjimo

 

Dydis: 5 l
TIpas: Žieminis (-20°C)
Aprašymas: Žieminis skaidrus automobilio langų ploviklis, pasižymintis ypač geromis valomosiomis savybėmis:

• Apsaugo lakus, gumas ir plastikus;
• Tinka polikarbonatiniams stiklams ir vėduokliniams purkštuvams;
• Apsaugo stiklus nuo apledėjimo;
• Apsaugo langų plovimo įranga nuo užšalimo;
• Išbandyta ir akceptuota DEKRA (http://www.dekra-online.de) dėl techninių savybių ir poveikio aplinkai;
• Pagaminta Vokietijoje.

 

Degus

ATSARGIAI! H226: Degūs skystis ir garai. P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti. P233 Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. P501 Turinį arba talpyklą išpilti (išmesti) pagal vietinius reikalavimus.