Kaip Europos Komisijos neapdairumas paveiks MVĮ ir vartotojų pasirinkimą

2017-07-17
Kaip Europos Komisijos neapdairumas paveiks MVĮ ir vartotojų pasirinkimą
Pagal domino teoriją, mažos OBD jungties pašalinimas iš tikrųjų turėtų įtakos beveik visiems nepriklausomos atsarginių dalių rinkos dalyviams.

Mažas lizdas automobilyje kaip gydytojo stetoskopas


Įsivaizduokite, kad jūs esate priversti apsilankyti pas gydytoją, nes kažkas neduoda ramybės. Pavyzdžiui, jums skauda širdį arba jaučiate, kad kažkas negerai su kraujospūdžiu. Jei gydytojas neturėtų stetoskopo ar kraujospūdžio matuoklio, tai būtų rimta problema ir žiniasklaida tikrai pakeltų triukšmą, kritikuodama sistemą, kuri neužtikrina galimybės pacientui pasitikrinti sveikatą, nes nėra reikiamų prietaisų.

 

Panašiai, jei sugenda jūsų automobilis, reikia nustatyti priežastį prieš pradedant jo remontą. Esant šiuolaikinių transporto priemonių elektronikos sudėtingumui, beveik kiekvienu atveju automobilį reikia prijungti prie tikrinimo įrangos. Šiuo metu, tai įmanoma dėka nedidelės prisijungimo prie diagnostikos priemonių jungties, paprastai vadinamos OBD jungtimi.

 

Tačiau greitai gali būti įgyvendinti kai kurie labai radikalūs pakeitimai dėl kurių tokios jungties naudojimas būtų neįmanomas.

 

Maža „užmiršta“ jungtis

 

Deja, šiai diagnostinei jungčiai, kuri, būdama maža, daro didžiulę įtaką visai automobilių atsarginių dalių rinkai, šiuo metu iškilo pavojus. Taip yra todėl, kad Europos Komisija jau ėmėsi veiksmų, kad būtų pasiūlytas reglamentas dėl transporto priemonių tipo patvirtinimo, į kurį ši jungtis turėjo būti įtraukta.

 

Tačiau problema ne tai, kas yra įtrauktą į naują reglamentą, bet tai, kas neįtraukta.

 

Naujojo reglamento autoriai pamiršo OBD jungtį, bet yra ir daug kitų klausimų, iškeltų „Ricardo tyrime“, kurį užsakė pati Komisija. Šiame Ricardo tyrime buvo primygtinai rekomenduojama 2016 m. atnaujinti šiuo metu galiojančius teisės aktus dėl prieigos prie transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos, kurie yra 10 metų senumo.

 

Ar įmanoma, kad ponia Elżbieta Bieńkowska, Komisijos narė, atsakinga už vidaus rinką, pramonę, verslumą ir MVĮ, nežinojo apie tokius svarbius Ricardo ataskaitoje paliestus klausimus?

 

Ji yra ES atstovė, atsakinga už mažas ir vidutines įmones, t. y. tas bendroves, kurios labiausiai nukentės dėl į pasiūlymą įtraukti pamirštos OBD jungties.

 

Todėl ji turėtų imtis priemonių užtikrinti, kad Ricardo ataskaitos išvados būtų įgyvendintos šiuo metu rengiamame reglamente, nes, jei OBD detektorius nebus įtrauktas, ji negalės įvykdyti savo užduočių.

 

OBD jungties nebuvimo padariniai

 

Šiandieną, kai ODB jungtį galima pakeisti kita sistema (pvz., visiškai nuotolinė diagnostika, atliekama naudojant serverius, valdomus iš transporto priemonės gamintojo būstinės), tačiau yra rizika, kad kai kurie transporto priemonių gamintojai netruks pasinaudoti šia teisine spraga ir įgyti prieigos prie transporto priemonės techninės būklės duomenų monopolio.

 

Neturėdami galimybės patekti prie automobilio duomenų naudojant jungtį, daugelio automobilių markių remonto garažai negalės nuskaityti remontuojamų automobilių gedimų kodų ir taip taps priklausomi nuo automobilių gamintojų.

 

Todėl OBD jungtis yra būtina visos automobilių atsarginių dalių rinkos veiklai, taigi ir konkurencingai transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto pasiūlai.

 

Nereikalavimas įrengti OBD jungties naujuose automobilių modeliuose suteiks automobilių gamintojams galimybę įgyti prieigą prie transporto priemonės techninės būklės duomenų monopolio. Nepriklausoma atsarginių dalių rinka aptarnauja 284 mln. automobilių vairuotojų visoje Europoje ir sukūrė 3,5 mln. darbo vietų 500 000 bendrovėse, kurių didesnė dalis yra mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ). Gera rinkos būklė yra naudinga vairuotojams, nes stipri vidaus konkurencija užtikrina novatoriškumą, agresyvią kainodarą ir geresnę paslaugų kokybę.

 

Pagal domino teoriją, mažos OBD jungties pašalinimas iš tikrųjų turėtų įtakos beveik visiems nepriklausomos atsarginių dalių rinkos dalyviams. Neskaičiuojant garažų, kurie praras prieigą prie transporto priemonių būklės duomenų ir turės faktiškai priklausyti nuo automobilių gamintojų. OBD jungties nebuvimas taip pat turės įtakos atsarginių dalių gamintojams, platintojams, diagnostinės įrangos ir OBD jungčiai skirtos specialios programinės įrangos gamintojams, taip pat milijonams vairuotojų, kurie nukentėtų nuo iškreiptos rinkos konkurencijos.

 

Europos Parlamentas atėjo į pagalbą vairuotojams ir įmonėms, veikiančioms nepriklausomoje atsarginių dalių rinkoje

 

Europos Parlamentas kelis mėnesius dirbo su nagrinėjamu reglamentu. Parlemento vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas (IMCO) pasiūlė ir įdiegė pakeitimus, gerokai pagerinusius reglamento nuostatas. Reikėtų išreikšti dėkingumą tiems Europos Parlamento nariams, kurie pateikė svarstyti daug dalinių pakeitimų dėl pasiūlymo išsaugoti gyvybiškai svarbų ryšio su transporto priemone kanalą.

 

IMCO komiteto dalinių pakeitimų formuluotės užtikrina tinkamą automobilių rinkos veikimą, sąžiningą bei neiškreiptą konkurenciją ir išsaugo rinkos pusiausvyrą.

 

Deja, ši sėkmė yra tik nedidelis žingsnis siekiant laisvos konkurencijos. Iš tikrųjų, tai tik kovos už mažąją OBD jungtį pradžia.

 

Po to, kai Europos Parlamentas priims pasiūlymą, derybų procese, kuris vadinamas neoficialiomis trišalėmis derybomis, būtina pasiekti kompromisą tarp Europos Komisijos, Europos Parlamento ir ES Tarybos. Tai reiškia, kad mažos, bet labai svarbios OBD jungties išsaugojimo kelias bus labai ilgas.

 

Mums labai įdomu, kodėl Europos Komisija rodo tokį mažą susidomėjimą svarbioms rinkos problemoms; Komisija žiūri tik į tai, kaip greitai išspręsti VW dyzelinių variklių klausimą, už kurį ji susilaukė kritikos. Yra signalų, kad ruošiamasi palikti RMI (mažmeninės automobilių pramonės) problemas tolimai (neaiškiai) ateičiai.

 

Tačiau toks atidėjimas bus labai nenaudingas atsarginių dalių rinkos operatoriams, nes didelio skaičiaus automobilių markių remonto sektoriui visam laikui bus atimta prieiga prie automobilių duomenų ir sektorius taps priklausomu nuo automobilių gamintojų, kurie bus tik vieninteliai juridiniai asmenys, turintys savo žinioje prieigos kodus prie automobilių remontui reikiamos informacijos. Tai bus žalinga MVĮ, verslumui ir bendrajai rinkai.

 

Kas tai yra OBD jungtis?

Iki 1990 m. buvo neįmanoma tiksli automobilio defektų diagnozė, kurią būtų galima atlikti garaže. Tai pasikeitė, kai nuo 1996 m. JAV tapo privaloma transporto priemonėse įrengti specialiąją diagnostikos sistemą, vadinamą OBD-II. Dar po penkerių metų, 2001 m. Europos Sąjunga taip pat pradėjo reikalauti įdiegti šį įrenginį. Šiuo metu ryšį su transporto priemone užtikrina OBD jungtis, be kurios meistras negalėtų prijungti kompiuterio prie automobilio.

 

Kaip pasikeitė jūsų piniginės turinys, kai teko įdiegti OBD jungtį?

 

OBD jungtis užtikrina ryšį su transporto priemone, tikslią jos diagnostiką ir greitą bei efektyvų remontą, kuris yra būtinas, kad transporto priemonę būtų galima saugiai eksploatuoti.

 

Įvestas reikalavimas įdiegti OBD jungtį suteikė papildomų pranašumų. Šiuo metu automobilių gamintojų įgaliotosios automobilių remonto dirbtuvės ir šioje grandinėje nedalyvaujantys garažai gali atlikti tikslias diagnostikos procedūras. Taip atsirado du remonto rinkos segmentai, kurie konkuruoja tarpusavyje, – įgaliotosios remonto grandinės ir nepriklausoma rinka, kuri vystėsi, be kita ko, dėl įsipareigojimo įrengti automobiliuose OBD jungtis. Toks galių pasiskirstymas rinkoje sukelia sveiką konkurenciją, kuri savo ruožtu reiškia platesnį pasirinkimą, geresnę kokybę ir mažesnes paslaugų kainas. Todėl Europos automobilių vairuotojų ekonominiai interesai yra apsaugoti, nes jiems įsigyti ir prižiūrėti automobilį vis dar yra didžiausia namų biudžeto išlaidų dalis.